dots

“Slimme-varkensketen” Hyperspectraal

hyperspectraal systeem

Doorbraak in de Varkensketen dankzij NIR Hyperspectrale Inspectie van Vision Partners

De varkensketen wordt steeds slimmer en efficiënter. Dankzij de laatste ontwikkelingen in de businesscase “Slimme Varkensketen” van AgriFoodInnovation, waarin de NIR Hyperspectrale Inspectie van Vision Partners een cruciale rol speelt, worden baanbrekende stappen gezet om de kwaliteit van varkensvlees te verbeteren.

In samenwerking met VION heeft Vision Partners de innovatieve hyperspectrale camera geïmplementeerd aan de slachtlijn, die maar liefst 1.300 karkassen per uur meet. Deze technologie stelt het projectteam in staat om de vetkwaliteit van varkensvlees nauwkeurig te sturen. Angela van der Sanden, projectleider, legt uit: “Zo is het mogelijk om beter te sturen op vetkwaliteit en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.”

Genetische Variatie en Voerproeven

Een opmerkelijke doorbraak in het project was het bepalen van een genetische variatie die hoger bleek te zijn dan verwacht. Van der Sanden: “We hadden verwacht dat de metingen op genetisch effect te weinig zouden opleveren om gericht op te kunnen sturen. Maar we hebben zelfs een genetische variatie kunnen bepalen die hoger is dan verwacht. Dit betekent dat je dieren kunt selecteren, waarvan de nakomelingen naar verwachting een betere vetkwaliteit in het karkas opleveren.”

Daarnaast zijn er voerproeven uitgevoerd om te onderzoeken hoe verschillen in voer de vetkwaliteit beïnvloeden. De resultaten waren veelbelovend, met duidelijk meetbare verschillen in vetkwaliteit op basis van variaties in voer. “Uit de proef bleek inderdaad dat je met verschil in voer ook een verschil in vetkwaliteit kunt realiseren. Anders gezegd: je kunt dus ook met voer sturen op vetkwaliteit,” aldus Van der Sanden.

Economische Meerwaarde voor Varkenshouders

Het uiteindelijke doel van het project is het opzetten van een beloningssysteem voor varkenshouders, gebaseerd op de kwaliteit van het vlees. Varkenshouders krijgen dan meer uitbetaald voor dieren met een betere vetkwaliteit, wat bijdraagt aan een duurzamere en economisch rendabele varkensketen. “Door die betere vetkwaliteit kunnen we meer van het dier verwaarden en is er dus minder vleesverlies. Dit draagt bij aan een lekker en gezond stukje varkensvlees van goede kwaliteit,” zegt Van der Sanden.

De integratie van de NIR Hyperspectrale Inspectie in de varkensketen door Vision Partners en VION toont aan hoe innovatieve technologieën de landbouw- en voedingsindustrie kunnen transformeren. Met deze technologie kunnen we niet alleen de kwaliteit van varkensvlees verbeteren, maar ook een duurzame basis leggen voor de brede welvaart in de regio.

Blader door nieuws
Jeroen Keuken