In-line bepaling chemische samenstelling van dierlijk vet  

Onze klant is een internationale producent van vlees, vleesproducten en plantaardige alternatieven met productielocaties in Nederland, Duitsland en België. Met innovaties in de toeleveringsketen waar men met partners werkt aan een keten waarin slim wordt omgegaan met data en gestuurd wordt op de gezondheid en groei van het individuele dier. 
inline bepaling chemische samenstelling ham
Omschrijving case

Een mogelijkheid is de implementatie van een uitbetalingssysteem dat stuurt op vetkwaliteit met de voorkeur naar onverzadigd vet dat ervoor zorgt dat je lichaam cholesterol beter afvoert.  Volgens de hartstichting heeft je lichaam vet nodig, maar te veel vet is niet goed. Vooral verzadigd vet verhoogt je cholesterol en is daarom minder goed voor je hart- en bloedvaten.

Food Technology; In-line NIR inspectiesysteem

Vision Partners heeft voor deze klant in de productielijn een real-time inspectiesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd dat in-line de mate van verzadiging van het vet kan meten gebaseerd op de Near Infrared spectroscopy (NIR) waarbij gebruikt wordt gemaakt van het ‘nabij-infrarood’ gedeelte van het elektromagnetisch spectrum, met golflengtes tussen 800 en 2500 nm. 

NIR gebied van het elektromagnetisch spectrum

Infraroodspectroscopie is gebaseerd op de eigenschap dat moleculen specifieke frequenties hebben waarop ze vibreren en dit met discrete energieniveaus. De verschillende resonantiefrequenties zijn moleculeafhankelijk en hangen af van de moleculaire structuur en atomaire massa’s. Met behulp van PLS-regressie kan uit de spectrale respons de mate van verzadiging van het vet worden bepaald. 

Onderstaande afbeelding geeft de kracht weer van machine vision in het NIR spectrale gebied waarmee je niet zichtbare kenmerken van producten kan herkennen en meten. 

Verschillende kenmerken worden zichtbaar in het NIR-gebied

Vision Partners heeft bij de klant in de productielijn een hyperspectraal Beeld Acquisitie unit geïnstalleerd gebaseerd op de Specim FX17 camera. Na triggering van het bovenliggende besturingssysteem maakt deze camera in het spectrale gebied van 900 – 1700 nm afbeeldingen bestaand uit 224 verschillende frequenties.

Specim FX17 camera

Met door Vision Partners ontwikkelde software wordt eerst uit het hyperspectrale beeld het vetgedeelte geselecteerd. Daarna wordt voor het geselecteerde vet de mate van verzadiging bepaald en het berekende joodadditie getal teruggegeven aan het bovenliggende productiebesturingssysteem. 

Dankzij deze hyperspectrale inspectie in het 900-1700 SWIR spectrale gebied kan er in-line de chemische samenstelling van vet gemeten worden en daarmee een duurzamere voedselketen worden ontwikkeld.

“De systeemintegratie en expertise zijn sowieso het belangrijkst voor een bedrijf als Vision Partners. Dankzij ons netwerk zijn we met hun in contact gekomen, en dat werkt naar volle tevredenheid.” 

Jeroen Keuken

Leg je machine vision uitdaging aan onze specialisten voor

Onze specialisten helpen graag met het zoeken naar een oplossing voor een probleem, of een verbetering binnen een productieproces. Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.