dots

Bijeenkomst over toekomst van de digitale varkensketen

Loosbroek, 14 mei 2024 – De varkenssector zet belangrijke stappen in de richting van digitalisering en toepassing van Artificial Intelligence (AI). Tijdens een inspirerende bijeenkomst georganiseerd door AgriFoodInnovation (AFI), Connecting Agri & Food en Vion Food Group, ondersteund door de Regio Deal Noordoost-Brabant, kwamen ruim dertig partners uit de agri- en foodsector samen in de Heische Hoeve te Loosbroek. De bijeenkomst draaide om de toekomst van de digitale varkensketen, waarbij het gebruik van data en de perspectieven voor AI en ChatGPT centraal stonden. “Er liggen volop kansen voor de sector”, aldus Koen van Bergen, directeur van Vion Farming Benelux.

Slimme Varkensketen: Van Vetkwaliteit tot Diergezondheid

De bijeenkomst was verdeeld in drie rondes, met de eerste twee rondes gericht op specifieke projecten binnen de businesscase Slimme Varkensketen. Deze projecten streven naar verbetering van gezondheid, welzijn en vleeskwaliteit van de dieren door technologische innovatie.

Ronde 1: Sturen op Vetkwaliteit

In het project Slimme Varkensketen – Sturen op kwaliteit zoekt het projectteam naar een manier om de vetkwaliteit van varkensvlees te sturen. Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin werken samen aan een methode om de vetkwaliteit in de slachterij te kunnen meten. Hiervoor is een contactloze NIR hyper spectraal camera-inspectie ontwikkeld. “Wat we al hebben bereikt, is dat het innovatieve systeem aan de slachtlijn werkt”, vertelt projectcoördinator Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food in een korte pitch. “De camera meet in-line het vetgehalte van 1.300 karkassen per uur. Aan de hand van de data kan de varkenshouder met voer en genetica sturen op de vetkwaliteit. Zo kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en de faalkosten verminderen.”

Mooi speklapje
In het eerste tafelgesprek van de bijeenkomst gaan Bart Peijnenburg (Vion Farming), Jeroen Keunen (Vision Partners), Roos Vogelzang (Topigs Norsvin) en Jan van Haperen (Fransen Gerrits) hier verder op in. Waarom het zo belangrijk is om te kunnen sturen op de vetkwaliteit van varkens? “De consument wil graag een mooi speklapje zien, met goede structuur en de juiste vlees – vet verhouding en verdeling”, zegt Bart Peijnenburg, ketenspecialist bij Vion Farming. “Daarvoor is een goede vetkwaliteit noodzakelijk. Met deze nieuwe technologie kunnen we daarop sturen, zonder dat er bijvoorbeeld voor ieder te bemeten karkas monsters genomen moeten worden.”

Voerproeven
Met de data in de hand kan de varkenshouder de vetkwaliteit gaan beïnvloeden. “Met voer kan dat door te sturen op het joodadditiegetal in het vet van het varken”, vertelt Jan van Haperen, hoofd Nutritie bij veevoerbedrijf Fransen Gerrits. “Daarvoor moet je sturen op het aandeel onverzadigde vetzuren in het voer. Hoe lager dat aandeel, des te beter de vetkwaliteit. Dat hebben we in twee voerproeven bij Schothorst Feed Research aangetoond. Daarbij wilden we extreme verschillen creëren. Zo konden we testen of die ook met de camera te meten waren. Dat was dus het geval.”

Goede samenwerking
Jeroen Keunen, General Manager van Vision Partners, zegt verrast te zijn door de goede samenwerking in de keten. “We hebben met de camera nogal wat proeven moeten doen aan de slachtlijn bij Vion in Boxtel. In een productieomgeving is het niet altijd eenvoudig om hiervoor mensen mee te krijgen, maar we kregen alle medewerking. Daaruit blijkt de innovatieve instelling van Vion.”
“Dat we in een relatief korte tijd van een proefopstelling naar een vaste inlijnstechniek zijn gegaan, is wel uniek”, reageert Peijnenburg. “En dat we nu ook met realtime data kunnen gaan terugkoppelen naar de varkenshouder, is echt innovatief en verrassend voor de sector.”

Ronde 2: Sturen op Diergezondheid

Het project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’ richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van varkens door middel van data. Hendrix Genetics en Vion Food Group gebruiken een Slimme Stal-klimaatsensor om het stalklimaat continu te monitoren. “Een stabieler klimaat draagt bij aan een hogere groei per dag en een beter welzijn van de dieren,” legt Van der Sanden uit. Door de verzamelde data te analyseren, kunnen varkenshouders gerichter sturen op een optimaal stalklimaat.

De Toekomst van AI in de Agrifoodsector

Het derde en laatste deel van de bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van AI in de agrifoodsector. Jeroen van Megchelen van Vanilla Gorilla gaf een inspiratielezing over de toepassing van AI en ChatGPT, waarna een interactieve discussie volgde. De deelnemers bespraken de vele mogelijkheden die AI biedt, zoals verhoogde efficiëntie, ketenoptimalisatie en arbeidsbesparing. Ook werd ingegaan op de uitdagingen rondom data-uitwisseling en privacy. “AI kan helpen om verschillende partijen in de keten beter te laten samenwerken door een betere uitwisseling van data te creëren,” aldus een deelnemer.

Op naar de Toekomst

De bijeenkomst markeert een belangrijke stap in de digitalisering van de varkenssector, maar er is nog veel te winnen.

Vision Partners blijft betrokken bij deze ontwikkelingen en zal blijven bijdragen aan de innovatieve samenwerking binnen de keten.

Blader door nieuws
Jeroen Keuken